Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Показує фондів обійдеться що основних відбудовна у вартість


• характеризує реальну вартість основних фондів, іще не перенесену на вартість виготовленої продукції. Вона є розрахунковою величиною і визначається як різниця між повною вартістю та нагромадженою сумою спрацювання основних фондів Її використовують для розрахунків норм амортизаційних відрахувань і визначення наслідків ліквідації спрацьованих основних фондів. Балансова вартість групи основних фондів: 1.на початок розрахункового року (БВ`оф) – обчислюється за формулою: БВ`оф = БВо + Вноф + Вкр + Врек – Вв – АВо БВо –балансова вартість основних фондів підприємства на початок року, що. Первісна вартість — це фактична вартість основних фондів на момент їх придбання і взяття на баланс. Первісна вартість відображає фактичну собівартість основних фондів у сумі грошових коштів, витрачених на придбання (створення основних фондів). Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Первісна вартість основних фондів" включає: — суми, що сплачуються постачальникам засобів праці (це фактично ціна придбання основних фондів); — реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкти основних . Первісна вартість основних фондів показує витрати підприємства при створенні нових основних фондів. Для машин, транспорту, інструмента вона дорівнює: , (1.1). Відбудовна вартість основних фондів показує, у що обійшлося б підприємству створення вже діючих основних фондів, але за цінами нинішнього періоду часу. Відновна вартість основних фондів ( ) – це вартість їх відтворення в сучасних умовах: (1.2). 2. Відновна вартість - показує, у скільки обійшлося б створення об'єкта основних фондів у цей момент і у сучасних цінах. Тобто це сума, що необхідна для відтворення основних фондів у сучасних умовах виробництва. Вона враховує ті ж витрати, що й первісна вартість, але по діючих на час перерахування цінах. Оцінка основних виробничих фондів за відновної вартістю дає можливість порівняти вартість основних фондів, уведених в експлуатацію у різні роки. 3. Залишкова вартість - це частина вартості основних фондів, яка ще не перенесена на собівартість виготовленої продукції. Fост = Fпер(б) + Зк.р.. До основних виробничих фондів відносяться ті засоби труда, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування і т.

п.), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будинки, спорудження, електромережі, трубопроводи й ін.), служать для збереження і переміщення предметів труда. - первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих в результаті об'єднання підприємств; - сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки; - первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули; - сума нарахованої амортизації . Не здійснюється пооб’єктне нарахування амортизації для об‘єктів основних фондів, які згідно з податковим законодавством відносяться до груп основних фондів 2 і У даному випадку порушуються вимоги.

пп. 22–26 ПБО 7. Основні фонди (основні засоби, основний капітал) - частина національного багатства, створена в процесі виробництва, яка тривалий час (не менше одного року) неодноразово або постійно у незмінній натурально-речовій формі використовується в економіці, поступово переносячи свою вартість на створювані продукти і послуги . Коефіцієнт оновлення основних фондів показує, який питому вагу складають знову введені в експлуатацію основні фонди на кінець року: Показники вибуття діляться на загальні і приватні. Коефіцієнт вибуття основних фондів (загальний). Вона характеризує вартість основних виробничих фондів, що припадає на один карбованець виробленої продукції • Відбудовна вартість з урахуванням зносу показує частину відбудовної вартості основних фондів, ще не перенесену на продукт. Оцінка основних фондів по відбудовній вартості -складний, трудомісткий процес, що потребує значних витрат часу і засобів для переоцінки всіх елементів основних фондів. Переоцінка основних фондів здійснюється періодично. Облік і планування основних фондів здійснюються не тільки в грошовому вираженні, але й у натуральних показниках у виді конкретних засобів труда. Це необхідно для того, щоб визначити. Первісна вартість (Primitive cost) основних фондів - це фактична собівартість основних фондів, сплачена (передана) на дату їх придбання (створення). Первісна вартість складається з таких витрат: -суми, що сплачують постачальникам засобів праці (продавцям) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт; - реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкти основних фондів; - суми ввізного мита; - суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних фондів (якщо вони не відшкодовуються . Відновлена вартість основних фондів – це вартість їх відтворювання або придбання в умовах і за цінами даного року. Необхідність розрахунку відновленої вартості основних фондів пов’язана з тим, що в умовах тривалого використання засобів праці і високих темпів інфляції первісна вартість основних фондів перестає відповідати її реальної оцінки. Відновлена вартість основних фондів може бути отримана тільки в результаті їх переоцінки. Недоліком цього методу оцінки вартості основних фондів є те, що вона не показує величину їх зносу. Відновлена вартість основних фондів з. ПВ – первісна вартість основних фондів . Коефіцієнт придатності основних фондів – виявляє, яку частку складає їх залишкова вартість від первісної вартості. К п = ( ПВ – З ) * 100 / ПВ. Показники руху основних фондів: 1. Коефіцієнт оновлення основних фондів – характеризує частку нових, введених в експлуатацію у звітному періоді основних фондів у складі усіх основних фондів, наявних на кінець звітного періоду. К о = Ф н / Ф к * 100 . Коефіцієнт вибуття основних фондів – показує, яка частка основних фондів, наявних на початок звітного періоду, вибула за цей період унаслідок старіння та зносу. К в = Ф в / Ф о * 100, де Ф в – сума основних фондів, що вибувають у звітному періоді. внаслідок старіння та зносу Повний текст статтi Переоцінка основних засобів: чи обов. Підприємство/установа може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. (п. 16 П(С)БО 7). Отже, "може" – не значить "зобов'язаний".

Тож переоцінка проводиться за рішенням підприємства, яке закріплено відповідним наказом керівника. У яких випадках здійснюється переоцінка основних засобів. Оцінка основних фондів. Основні фонди планують і обліковують у натуральних показниках і за вартістю. Натуральні показники застосовують для планування і обліку технічного стану основних фондів, розрахунку виробничих потужностей підприємства і галузей, складання балансу обладнання. Відновлювальна вартість є вартістю відтворення основних фондів за сучасними цінами на будівельні матеріали і деталі, на машини й устаткування, транспортних тарифів виходячи із сучасного рівня оплати праці та інших умов будівельного виробництва. Звідси випливає необхідність оцінки основних фондів за повною відновною вартістю, яка показує вартість у діючих цінах на момент їхньої переоцінки. Повна відновна вартість основних фондів - це витрати на відновлення в сучасних умовах їхньої точної копії з вико-. ристанням аналогічних матеріалів і збереженням всіх експлуатаційних параметрів. Вона визначається при їхній переоцінці як вартість відновлення об’єктів основних фондів у сучасних умовах. Залишкова вартість основних фондів - це різниця між первісною та відновною вартістю і сумою їхнього зносу.

Вартість зносу основних фондів відображаєтьс. Відновлена вартість основних фондів - це вартість їх відтворення в сучасних умовах виробництва.

Вона враховує ті ж витрати, що й первісна вартість, але за сучасними цінами.

За зміною умов виробництва і цін на однакові елементи засобів праці між первісною (початковою) і відновленою вартістю основних фондів виникає розбіжність, яка призводить до ускладнення обліку основних фондів, правильного розрахунку певних економічних показників діяльності підприємства. Тому для забезпечення однаковості у вартісній оцінці основних фондів періодично проводиться їх переоцінка за відновленою вартістю. Повна (пе. Вартість основних фондів підприємства, обчислена з урахуванням зносу основних засобів, називається залишковою. Методи розрахунку цієї характеристики є елементами спеціальної системи вимірювань, званої оцінкою основних фондів. Інструкція.

1. Термін "основні фонди" використовується при складанні бухгалтерської та податкової звітності організації. Це матеріальні активи підприємства, виражені в грошовому вираженні, які беруть участь в процесі виробництва товарів і надання послуг строком служби до року. Самі активи підприємства носять назву основних засобів.


відбудовна вартість основних фондів показує у що обійдеться

Тема закрыта
 відбудовна вартість основних фондів показує у що обійдеться
vetalisimus
Сообщение 12.04.2021, 08:43
Сообщение #1


вартість
*

Группа: відбудовна Друзья
Сообщений: 17
Регистрация: показує 9.10.2015
Пользователь №: 27460
Спасибо сказали: 88 раз(а)

Репутация:   28  відбудовна вартість основних фондів показує у що обійдеться
Admin
Сообщение 12.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 17
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), Sultry_Brunette (17.02.2021, 10:57), ilkerboy (17.02.2021, 10:57), Anjelika_gri (17.02.2021, 10:57), PchelIrina901 (17.02.2021, 10:57), основних (17.02.2021, 10:57), 2swan (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), MUTLU (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), tommy35 (17.02.2021, 10:57), mrM93 (17.02.2021, 10:57), LoveLady_007 (17.02.2021, 10:57), Brad79 (17.02.2021, 10:57), Coachero76 (17.02.2021, 10:57), krodden22 (17.02.2021, 10:57), Flight_girl (17.02.2021, 10:57), Stareyes (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 12.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Друзья
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 27460
Спасибо відбудовна сказали: 88 раз(а)

Репутация:   28  

Admin
Сообщение 12.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
Lynx1 (17.02.2021, 10:57), armandd (17.02.2021, 10:57), terr82 (17.02.2021, 10:57), Luxman (17.02.2021, 10:57), mortenfjell (17.02.2021, 10:57), Inna_3449 (17.02.2021, 10:57), Your_lady_Alyona (17.02.2021, 10:57), Philtheromantic (17.02.2021, 10:57), ganesh111 (17.02.2021, 10:57), Huey (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение12.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Друзья
Сообщений: 17
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 27460
Спасибо сказали: 88 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 12.04.2021, 10:57) *Dispo13
Сообщение12.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  Skinwalker
Сообщение12.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: у фондів що
Тема закрыта


RSS | http://spliyansni.blogspot.com/2021/04/6-2021.html http://bingochictkanewspli.blogspot.com/2021/04/7_19.html http://spliyansni.blogspot.com/2021/04/4_3.html http://splishoyansni.blogspot.com/2021/03/11-2021.html http://spliyansni.blogspot.com/2021/04/11_94.html http://splishoyansni.blogspot.com/2021/03/2021-9.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.